Øresundsdebatten

En naturlig forlængelse af siden Scanianet.dk som indeholdt info om at flytte til Sverige. Mange debatter er blev ført på denne side.