Jeg, en royalist ?

Velkommen til min royale blog. Nu er der nok nogle der mener at man skal være hardcore royalist for at lave en blog om det danske kongehus, men i virkeligheden er jeg i tvivl om man kan sætte royalist mærkaten på mig. For mig er en royalist en person der tror på monarkiet som den perfekte styreform og jeg får nogle billeder i hovedet af nogle russere der demonstrerer med billeder af zaren, når jeg hører ordet. Hvis man skulle starte et nyt land i dag ville de færreste vælge en monark som overhoved. Nu er det bare sådan at Danmark ikke er et nyt land, men et meget gammelt land og vores kongehus er en del af vores tradition og historie. Så skal der være nogle meget tungtvejende argumenter for at afskaffe traditioner der går 1000 år tilbage. De argumenter kan jeg ikke finde, så jeg har valgt at erklære mig som støtte til kongehuset så længe jeg synes at det fungerer. If it ain’t broke, don’t fix it. At jeg har valgt at lave denne blog er lidt for at være en modvægt til de republikanere som jeg synes fylder meget i medierne. Debatten blive ført an af Ekstra Bladet, men også meningsdannere som Jens Høvsgaard, Trine Villemand og Anne Sophia Hermansen bruger enhver lejlighed til at veje den republikanske fane og sjældent med det mest lødige argumenter. Nu vil jeg også være med.You have been warned.
Steen

Author: Steen